Lotgenotencontact voor naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt. Er hangt vaak een groot stilzwijgen rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Similes biedt de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen. De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip.

Begeleiding:
Annick Claeys, medewerker Reakiro en Rita Thienpont, vrijwillig medewerker Vonkel

Locatie
Online, via Zoom

Meer info: Suzanne Bol, suzanne.bol@similes.be, 016 244203

In samenwerking met: Vonkel en Reakiro

Waar ONLINE
ONLINE
Leuven
Wanneer
Prijs 6 euro
Leden van Similes: €0.00
Similesvrijwilliger: €0.00
Organisatie Similes

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.