Esperanto 3000

Esperantosprekers in Leuven en omgeving

Esperanto 3000 leert, propageert en gebruikt de internationale taal Esperanto.

  • Maandelijkse vergaderingen met meestal een voordracht in het Esperanto
  • Eigen boekendienst met boeken in of over Esperanto
  • Aangesloten bij de Vlaamse Esperantobond, met contacten over de hele wereld

Contactgegevens

Gebouw/Lokaal: Romaanse Poort
Adres: Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
E-mailadres: info@esperanto3000.be
Website: http://esperanto3000.be/

  • Erkend door de stad Leuven
  • Is lid van: Cultuurraad