SKOOP Videogroep Leuven vzw

Video- & Filmliefhebbers samenbrengen en met alle mogelijke middelen hun kennis van de video- & filmkunst te bevorderen

Diverse activiteiten i.v.m. het zelf realiseren van films, bespreken van eigen films, organiseren van een festival/wedstrijd, deelname aan nationale en internationale wedstrijden buiten de club, bezoeken van/aan andere clubs, bespreken en oplossen van problemen i.v.m. deze hobby, enz ...

Contactgegevens

Gebouw/Lokaal: St.-Jozefscentrum
Adres: Burgemeestersstraat 59, 3000 Leuven
Telefoonnummer: +32496237667
E-mailadres: secretariaat@skoop.be
Website: http://www.skoop.be

  • Erkend door de stad Leuven
  • Is lid van: Cultuurraad