Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw

Regionale natuur- en milieuvereniging

Regionale natuur- en milieuvereniging Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw vecht sinds 1969 voor het landschap, de natuur en het leefmilieu in het Dijleland en ver daarbuiten. Daartoe heeft ze een werking ontplooid over vele domeinen: natuureducatie (educatieve projecten, bosklassen, lezingen,...), natuurbeheer, opleiding natuurgidsen, wandelingen, enz. VHM treedt ook op tegen milieudelicten en onderhoudt nauwe contacten met beleidsmakers om de negatieve impact op de natuur te voorkomen of te minimaliseren. VHM verzorgt verder ook het beheer van natuurreservaat De Doode Bemde (280 ha) ten zuiden van Leuven en zet in op natuur in de stad Leuven.

Contactgegevens

Adres: Waversebaan 66, 3001 Heverlee
Telefoonnummer: 016/23 05 58
E-mailadres: infocentrum@vhm.be
Website: http://www.vhm.be

  • Erkend door de stad Leuven
  • Is lid van: Cultuurraad